Thời gian
Tee time
Số hố
Mức giá

The Bluffs Ho Tram Strip (Vũng Tàu)

Ven Biển, Xã Phước Thuận, Huyện Xuyên Mộc, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Số người chơi: 1 - 4
Diện tích: 74 ha
Số hố: 18
Giờ chơi: 06:30 - 21:00

Danh sách Tee time

06:30
18
Tee time trống 0
Giá:
6.050.000VND
4.100.000VND
07:30
18
Tee time trống 0
Giá:
6.050.000VND
4.100.000VND
08:30
18
Tee time trống 0
Giá:
6.050.000VND
4.100.000VND
09:30
18
Tee time trống 0
Giá:
6.050.000VND
4.100.000VND
10:30
18
Tee time trống 0
Giá:
6.050.000VND
4.100.000VND
11:30
18
Tee time trống 0
Giá:
6.050.000VND
4.100.000VND
12:30
18
Tee time trống 0
Giá:
6.050.000VND
4.100.000VND
13:30
18
Tee time trống 0
Giá:
6.050.000VND
4.100.000VND
14:30
18
Tee time trống 0
Giá:
6.050.000VND
4.100.000VND
15:30
18
Tee time trống 0
Giá:
6.050.000VND
4.100.000VND
16:30
18
Tee time trống 0
Giá:
6.050.000VND
4.100.000VND
17:30
18
Tee time trống 0
Giá:
6.050.000VND
4.100.000VND
Tư vấn tận tâm 24/7

Tư vấn tận tâm 24/7

Ưu đãi lớn với MobiFone

Ưu đãi lớn với MobiFone

Giá rẻ mỗi ngày

Giá rẻ mỗi ngày

;