Thời gian
Tee time
Số hố
Mức giá

Tuan Chau Golf Club (Tuần Châu - Hạ Long)

Đảo Tuần Châu, Phường Tuần Châu, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Số người chơi: 1 - 4
Diện tích: 143 ha
Số hố: 36
Giờ chơi: 05:00 - 21:30

Danh sách Tee time

12:00
18
Tee time trống 2
Giá:
1.650.000VND
13:00
18
Tee time trống 2
Giá:
1.650.000VND
14:00
18
Tee time trống 2
Giá:
1.650.000VND
15:00
18
Tee time trống 2
Giá:
1.650.000VND
16:00
18
Tee time trống 2
Giá:
1.650.000VND
17:00
18
Tee time trống 2
Giá:
1.650.000VND
18:00
18
Tee time trống 2
Giá:
1.650.000VND
Tư vấn tận tâm 24/7

Tư vấn tận tâm 24/7

Ưu đãi lớn với MobiFone

Ưu đãi lớn với MobiFone

Giá rẻ mỗi ngày

Giá rẻ mỗi ngày

;