Thời gian
Tee time
Số hố
Mức giá

Tuan Chau Golf Club (Tuần Châu - Hạ Long)

Đảo Tuần Châu, Phường Tuần Châu, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Số người chơi: 1 - 4
Diện tích: 143 ha
Số hố: 36
Giờ chơi: 05:00 - 21:30

Danh sách Tee time

05:30
18
Tee time trống 1
Giá:
2.300.000VND
05:59
18
Tee time trống 1
Giá:
2.300.000VND
06:28
18
Tee time trống 1
Giá:
2.300.000VND
06:57
18
Tee time trống 1
Giá:
2.300.000VND
07:26
18
Tee time trống 1
Giá:
2.300.000VND
07:55
18
Tee time trống 1
Giá:
2.300.000VND
08:24
18
Tee time trống 1
Giá:
2.300.000VND
08:53
18
Tee time trống 1
Giá:
2.300.000VND
09:22
18
Tee time trống 1
Giá:
2.300.000VND
09:51
18
Tee time trống 1
Giá:
2.300.000VND
10:20
18
Tee time trống 1
Giá:
2.300.000VND
10:49
18
Tee time trống 1
Giá:
2.300.000VND
11:18
18
Tee time trống 1
Giá:
2.300.000VND
11:47
18
Tee time trống 1
Giá:
2.300.000VND
12:16
18
Tee time trống 1
Giá:
2.300.000VND
12:45
18
Tee time trống 1
Giá:
2.300.000VND
13:14
18
Tee time trống 1
Giá:
2.300.000VND
13:43
18
Tee time trống 1
Giá:
2.300.000VND
14:12
18
Tee time trống 1
Giá:
2.300.000VND
14:41
18
Tee time trống 1
Giá:
2.300.000VND
15:10
18
Tee time trống 1
Giá:
2.300.000VND
15:39
18
Tee time trống 1
Giá:
2.300.000VND
16:08
18
Tee time trống 1
Giá:
2.300.000VND
16:37
18
Tee time trống 1
Giá:
2.300.000VND
Tư vấn tận tâm 24/7

Tư vấn tận tâm 24/7

Ưu đãi lớn với MobiFone

Ưu đãi lớn với MobiFone

Giá rẻ mỗi ngày

Giá rẻ mỗi ngày

;