Thời gian
Tee time
Số hố
Mức giá

Mong Cai International Golf (Sân Golf Vĩnh Thuận - Quảng Ninh)

Nhà thờ công giáo Trà Cổ, Tràng Vĩ, Phường Trà Cổ, Thành phố Móng Cái, Tỉnh Quảng Ninh
Số người chơi: 1 - 4
Diện tích: 200 ha
Số hố: 18
Giờ chơi: 07:00 - 17:00

Danh sách Tee time

11:00
18
Tee time trống 2
Giá:
1.400.000VND
1.300.000VND
12:00
18
Tee time trống 2
Giá:
1.400.000VND
1.300.000VND
13:00
18
Tee time trống 2
Giá:
1.400.000VND
1.300.000VND
14:00
18
Tee time trống 2
Giá:
1.400.000VND
1.300.000VND
15:00
18
Tee time trống 2
Giá:
1.400.000VND
1.300.000VND
Tư vấn tận tâm 24/7

Tư vấn tận tâm 24/7

Ưu đãi lớn với MobiFone

Ưu đãi lớn với MobiFone

Giá rẻ mỗi ngày

Giá rẻ mỗi ngày

;