Thời gian
Tee time
Số hố
Mức giá

Mong Cai International Golf (Sân Golf Vĩnh Thuận - Quảng Ninh)

Nhà thờ công giáo Trà Cổ, Tràng Vĩ, Phường Trà Cổ, Thành phố Móng Cái, Tỉnh Quảng Ninh
Số người chơi: 1 - 4
Diện tích: 200 ha
Số hố: 18
Giờ chơi: 07:00 - 17:00

Danh sách Tee time

07:00
18
Tee time trống 1
Giá:
1.600.000VND
07:29
18
Tee time trống 1
Giá:
1.600.000VND
07:58
18
Tee time trống 1
Giá:
1.600.000VND
08:27
18
Tee time trống 1
Giá:
1.600.000VND
08:56
18
Tee time trống 1
Giá:
1.600.000VND
09:25
18
Tee time trống 1
Giá:
1.600.000VND
09:54
18
Tee time trống 1
Giá:
1.600.000VND
10:23
18
Tee time trống 1
Giá:
1.600.000VND
10:52
18
Tee time trống 1
Giá:
1.600.000VND
11:21
18
Tee time trống 1
Giá:
1.600.000VND
11:50
18
Tee time trống 1
Giá:
1.600.000VND
12:19
18
Tee time trống 1
Giá:
1.600.000VND
12:48
18
Tee time trống 1
Giá:
1.600.000VND
13:17
18
Tee time trống 1
Giá:
1.600.000VND
13:46
18
Tee time trống 1
Giá:
1.600.000VND
14:15
18
Tee time trống 1
Giá:
1.600.000VND
14:44
18
Tee time trống 1
Giá:
1.600.000VND
15:13
18
Tee time trống 1
Giá:
1.600.000VND
15:42
18
Tee time trống 1
Giá:
1.600.000VND
16:11
18
Tee time trống 1
Giá:
1.600.000VND
16:40
18
Tee time trống 1
Giá:
1.600.000VND
Tư vấn tận tâm 24/7

Tư vấn tận tâm 24/7

Ưu đãi lớn với MobiFone

Ưu đãi lớn với MobiFone

Giá rẻ mỗi ngày

Giá rẻ mỗi ngày

;