Thời gian
Tee time
Số hố
Mức giá

Chí Linh Star Golf (Hải Dương)

445 đường Nguyễn Thái Học – KDC Thái Học 3, Phường Sao Đỏ, Thành phố Chí Linh, Tỉnh Hải Dương
Số người chơi: 1 - 4
Diện tích: 325 ha
Số hố: 27
Giờ chơi: 05:00 - 18:00

Danh sách Tee time

06:00
18
Tee time trống 0
Giá:
3.600.000VND
2.850.000VND
07:00
18
Tee time trống 0
Giá:
3.600.000VND
2.850.000VND
08:00
18
Tee time trống 0
Giá:
3.600.000VND
2.850.000VND
09:00
18
Tee time trống 0
Giá:
3.600.000VND
2.850.000VND
10:00
18
Tee time trống 0
Giá:
3.600.000VND
2.850.000VND
11:00
18
Tee time trống 0
Giá:
3.600.000VND
2.850.000VND
12:00
18
Tee time trống 0
Giá:
3.600.000VND
2.850.000VND
13:00
18
Tee time trống 0
Giá:
3.600.000VND
2.850.000VND
14:00
18
Tee time trống 0
Giá:
3.600.000VND
2.850.000VND
15:00
18
Tee time trống 0
Giá:
3.600.000VND
2.850.000VND
16:00
18
Tee time trống 0
Giá:
3.600.000VND
2.850.000VND
17:00
18
Tee time trống 0
Giá:
3.600.000VND
2.850.000VND
18:00
18
Tee time trống 0
Giá:
3.600.000VND
2.850.000VND
Tư vấn tận tâm 24/7

Tư vấn tận tâm 24/7

Ưu đãi lớn với MobiFone

Ưu đãi lớn với MobiFone

Giá rẻ mỗi ngày

Giá rẻ mỗi ngày

;