Thời gian
Tee time
Số hố
Mức giá

Chí Linh Star Golf (Hải Dương)

445 đường Nguyễn Thái Học – KDC Thái Học 3, Phường Sao Đỏ, Thành phố Chí Linh, Tỉnh Hải Dương
Số người chơi: 1 - 4
Diện tích: 325 ha
Số hố: 27
Giờ chơi: 05:00 - 18:00

Danh sách Tee time

08:53
18
Tee time trống 1
Giá:
2.950.000VND
09:22
18
Tee time trống 1
Giá:
2.950.000VND
09:51
18
Tee time trống 1
Giá:
2.950.000VND
10:20
18
Tee time trống 1
Giá:
2.950.000VND
10:49
18
Tee time trống 1
Giá:
2.950.000VND
11:18
18
Tee time trống 1
Giá:
2.950.000VND
11:47
18
Tee time trống 1
Giá:
2.950.000VND
12:16
18
Tee time trống 1
Giá:
2.950.000VND
12:45
18
Tee time trống 1
Giá:
2.950.000VND
13:14
18
Tee time trống 1
Giá:
2.950.000VND
13:43
18
Tee time trống 1
Giá:
2.950.000VND
14:12
18
Tee time trống 1
Giá:
2.950.000VND
14:41
18
Tee time trống 1
Giá:
2.950.000VND
15:10
18
Tee time trống 1
Giá:
2.950.000VND
15:39
18
Tee time trống 1
Giá:
2.950.000VND
16:08
18
Tee time trống 1
Giá:
2.950.000VND
16:37
18
Tee time trống 1
Giá:
2.950.000VND
Tư vấn tận tâm 24/7

Tư vấn tận tâm 24/7

Ưu đãi lớn với MobiFone

Ưu đãi lớn với MobiFone

Giá rẻ mỗi ngày

Giá rẻ mỗi ngày

;