Thời gian
Tee time
Số hố
Mức giá

FLC Halong Bay Golf Club & Luxury Resort

Đồi Văn Nghệ, Hà Trung, Phường Hà Trung, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Số người chơi: 1 - 4
Diện tích: 224 ha
Số hố: 18
Giờ chơi: 05:30 - 17:00

Danh sách Tee time

13:43
18
Tee time trống 1
Giá:
1.900.000VND
14:12
18
Tee time trống 1
Giá:
1.900.000VND
14:41
18
Tee time trống 1
Giá:
1.900.000VND
15:10
18
Tee time trống 1
Giá:
1.900.000VND
15:39
18
Tee time trống 1
Giá:
1.900.000VND
16:08
18
Tee time trống 1
Giá:
1.900.000VND
16:37
18
Tee time trống 1
Giá:
1.900.000VND
Tư vấn tận tâm 24/7

Tư vấn tận tâm 24/7

Ưu đãi lớn với MobiFone

Ưu đãi lớn với MobiFone

Giá rẻ mỗi ngày

Giá rẻ mỗi ngày

;