Thời gian
Tee time
Số hố
Mức giá

Dam Vac Heron Lake Golf Club (Đầm Vạc - Vĩnh Phúc)

Đinh Tiên Hoàng, Phường Khai Quang, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc
Số người chơi: 1 - 4
Diện tích: 136 ha
Số hố: 18
Giờ chơi: 05:30 - 18:30

Danh sách Tee time

09:30
18
Tee time trống 2
Giá:
2.150.000VND
10:30
18
Tee time trống 2
Giá:
2.150.000VND
11:30
18
Tee time trống 2
Giá:
2.150.000VND
12:30
18
Tee time trống 2
Giá:
2.150.000VND
13:30
18
Tee time trống 2
Giá:
2.150.000VND
14:30
18
Tee time trống 2
Giá:
2.150.000VND
15:30
18
Tee time trống 2
Giá:
2.150.000VND
16:30
18
Tee time trống 2
Giá:
2.150.000VND
17:30
18
Tee time trống 2
Giá:
2.150.000VND
Tư vấn tận tâm 24/7

Tư vấn tận tâm 24/7

Ưu đãi lớn với MobiFone

Ưu đãi lớn với MobiFone

Giá rẻ mỗi ngày

Giá rẻ mỗi ngày

;