Thời gian
Tee time
Số hố
Mức giá

Vinpearl Golf Hai Phong (Sân Golf Vũ Yên - Hải Phòng)

VPCH+R86, Đảo Vũ Yên, đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng
Số người chơi: 1 - 4
Diện tích: 870 ha
Số hố: 36
Giờ chơi: 05:30 - 22:00

Danh sách Tee time

06:30
18
Tee time trống 0
Giá:
4.300.000VND
2.450.000VND
07:30
18
Tee time trống 0
Giá:
4.300.000VND
2.450.000VND
08:30
18
Tee time trống 0
Giá:
4.300.000VND
2.450.000VND
09:30
18
Tee time trống 0
Giá:
4.300.000VND
2.450.000VND
10:30
18
Tee time trống 0
Giá:
4.300.000VND
2.450.000VND
11:30
18
Tee time trống 0
Giá:
4.300.000VND
2.450.000VND
12:30
18
Tee time trống 0
Giá:
4.300.000VND
2.450.000VND
13:30
18
Tee time trống 0
Giá:
4.300.000VND
2.450.000VND
14:30
18
Tee time trống 0
Giá:
4.300.000VND
2.450.000VND
15:30
18
Tee time trống 0
Giá:
4.300.000VND
2.450.000VND
16:30
18
Tee time trống 0
Giá:
4.300.000VND
2.450.000VND
17:30
18
Tee time trống 0
Giá:
4.300.000VND
2.450.000VND
Tư vấn tận tâm 24/7

Tư vấn tận tâm 24/7

Ưu đãi lớn với MobiFone

Ưu đãi lớn với MobiFone

Giá rẻ mỗi ngày

Giá rẻ mỗi ngày

;