Thời gian
Tee time
Số hố
Mức giá

HillTop Valley Golf Club (Hoà Bình)

Xã Dân Hạ, Phường Kỳ Sơn, Thành phố Hòa Bình, Tỉnh Hoà Bình
Số người chơi: 1 - 4
Diện tích: 192 ha
Số hố: 27
Giờ chơi: 05:30 - 21:00

Danh sách Tee time

06:00
18
Tee time trống 1
Giá:
1.750.000VND
06:29
18
Tee time trống 1
Giá:
1.750.000VND
06:58
18
Tee time trống 1
Giá:
1.750.000VND
07:27
18
Tee time trống 1
Giá:
1.750.000VND
07:56
18
Tee time trống 1
Giá:
1.750.000VND
08:25
18
Tee time trống 1
Giá:
1.750.000VND
08:54
18
Tee time trống 1
Giá:
1.750.000VND
09:01
18
Tee time trống 1
Giá:
1.900.000VND
09:30
18
Tee time trống 1
Giá:
1.900.000VND
09:59
18
Tee time trống 1
Giá:
1.900.000VND
10:28
18
Tee time trống 1
Giá:
1.900.000VND
10:57
18
Tee time trống 1
Giá:
1.900.000VND
11:26
18
Tee time trống 1
Giá:
1.900.000VND
11:55
18
Tee time trống 1
Giá:
1.900.000VND
12:24
18
Tee time trống 1
Giá:
1.900.000VND
12:53
18
Tee time trống 1
Giá:
1.900.000VND
13:22
18
Tee time trống 1
Giá:
1.900.000VND
13:51
18
Tee time trống 1
Giá:
1.900.000VND
14:20
18
Tee time trống 1
Giá:
1.900.000VND
14:49
18
Tee time trống 1
Giá:
1.900.000VND
15:00
18
Tee time trống 1
Giá:
1.750.000VND
15:29
18
Tee time trống 1
Giá:
1.750.000VND
15:58
18
Tee time trống 1
Giá:
1.750.000VND
16:27
18
Tee time trống 1
Giá:
1.750.000VND
16:56
18
Tee time trống 1
Giá:
1.750.000VND
Tư vấn tận tâm 24/7

Tư vấn tận tâm 24/7

Ưu đãi lớn với MobiFone

Ưu đãi lớn với MobiFone

Giá rẻ mỗi ngày

Giá rẻ mỗi ngày

;