Thời gian
Tee time
Số hố
Mức giá

HillTop Valley Golf Club (Hoà Bình)

Xã Dân Hạ, Phường Kỳ Sơn, Thành phố Hòa Bình, Tỉnh Hoà Bình
Số người chơi: 1 - 4
Diện tích: 192 ha
Số hố: 27
Giờ chơi: 05:30 - 21:00

Danh sách Tee time

07:30
18
Tee time trống 0
Giá:
1.800.000VND
08:30
18
Tee time trống 0
Giá:
1.800.000VND
09:30
18
Tee time trống 0
Giá:
1.800.000VND
10:30
18
Tee time trống 0
Giá:
1.800.000VND
11:30
18
Tee time trống 0
Giá:
1.800.000VND
12:30
18
Tee time trống 0
Giá:
1.800.000VND
13:30
18
Tee time trống 0
Giá:
1.800.000VND
14:30
18
Tee time trống 0
Giá:
1.800.000VND
15:30
18
Tee time trống 0
Giá:
1.800.000VND
16:30
18
Tee time trống 0
Giá:
1.800.000VND
17:30
18
Tee time trống 0
Giá:
1.800.000VND
Tư vấn tận tâm 24/7

Tư vấn tận tâm 24/7

Ưu đãi lớn với MobiFone

Ưu đãi lớn với MobiFone

Giá rẻ mỗi ngày

Giá rẻ mỗi ngày

;