Thời gian
Tee time
Số hố
Mức giá

Thanh Lanh Valley Golf & Resort ( Vinh Phuc )

Thanh Lanh, Xã Trung Mỹ, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc
Số người chơi: 1 - 4
Diện tích: 386 ha
Số hố: 18
Giờ chơi: 05:45 - 17:23

Danh sách Tee time

15:45
18
Tee time trống 0
Giá:
3.550.000VND
3.250.000VND
16:45
18
Tee time trống 0
Giá:
3.550.000VND
3.250.000VND
05:45
18
Tee time trống 0
Giá:
3.950.000VND
3.700.000VND
06:45
18
Tee time trống 0
Giá:
3.950.000VND
3.700.000VND
10:45
18
Tee time trống 0
Giá:
3.250.000VND
2.950.000VND
11:45
18
Tee time trống 0
Giá:
3.250.000VND
2.950.000VND
Tư vấn tận tâm 24/7

Tư vấn tận tâm 24/7

Ưu đãi lớn với MobiFone

Ưu đãi lớn với MobiFone

Giá rẻ mỗi ngày

Giá rẻ mỗi ngày

;