Thời gian
Tee time
Số hố
Mức giá

Thanh Lanh Valley Golf & Resort ( Vinh Phuc )

Thanh Lanh, Xã Trung Mỹ, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc
Số người chơi: 1 - 4
Diện tích: 386 ha
Số hố: 18
Giờ chơi: 05:45 - 17:23

Danh sách Tee time

06:30
18
Tee time trống 1
Giá:
2.295.000VND
06:59
18
Tee time trống 1
Giá:
2.295.000VND
07:28
18
Tee time trống 1
Giá:
2.295.000VND
07:57
18
Tee time trống 1
Giá:
2.295.000VND
08:26
18
Tee time trống 1
Giá:
2.295.000VND
08:55
18
Tee time trống 1
Giá:
2.295.000VND
09:24
18
Tee time trống 1
Giá:
2.295.000VND
09:53
18
Tee time trống 1
Giá:
2.295.000VND
10:22
18
Tee time trống 1
Giá:
2.295.000VND
10:51
18
Tee time trống 1
Giá:
2.295.000VND
11:20
18
Tee time trống 1
Giá:
2.295.000VND
11:49
18
Tee time trống 1
Giá:
2.295.000VND
12:18
18
Tee time trống 1
Giá:
2.295.000VND
12:47
18
Tee time trống 1
Giá:
2.295.000VND
16:00
18
Tee time trống 1
Giá:
1.755.000VND
16:29
18
Tee time trống 1
Giá:
1.755.000VND
16:58
18
Tee time trống 1
Giá:
1.755.000VND
Tư vấn tận tâm 24/7

Tư vấn tận tâm 24/7

Ưu đãi lớn với MobiFone

Ưu đãi lớn với MobiFone

Giá rẻ mỗi ngày

Giá rẻ mỗi ngày

;