Thời gian
Tee time
Số hố
Mức giá

Amber Hills (Yên Dũng - Bắc Giang)

Tiền Phong, Yên Dũng, Bắc Giang, Xã Tiền Phong, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang
Số người chơi: 1 - 4
Diện tích: 190 ha
Số hố: 36
Giờ chơi: 05:30 - 20:00

Danh sách Tee time

05:30
18
Tee time trống 1
Giá:
1.650.000VND
05:59
18
Tee time trống 1
Giá:
1.650.000VND
06:28
18
Tee time trống 1
Giá:
1.650.000VND
06:57
18
Tee time trống 1
Giá:
1.650.000VND
07:26
18
Tee time trống 1
Giá:
1.650.000VND
07:55
18
Tee time trống 1
Giá:
1.650.000VND
08:24
18
Tee time trống 1
Giá:
1.650.000VND
08:53
18
Tee time trống 1
Giá:
1.650.000VND
09:22
18
Tee time trống 1
Giá:
1.650.000VND
09:51
18
Tee time trống 1
Giá:
1.650.000VND
10:20
18
Tee time trống 1
Giá:
1.650.000VND
10:49
18
Tee time trống 1
Giá:
1.650.000VND
11:18
18
Tee time trống 1
Giá:
1.650.000VND
11:47
18
Tee time trống 1
Giá:
1.650.000VND
12:16
18
Tee time trống 1
Giá:
1.650.000VND
12:45
18
Tee time trống 1
Giá:
1.650.000VND
13:14
18
Tee time trống 1
Giá:
1.650.000VND
13:43
18
Tee time trống 1
Giá:
1.650.000VND
14:12
18
Tee time trống 1
Giá:
1.650.000VND
14:41
18
Tee time trống 1
Giá:
1.650.000VND
15:10
18
Tee time trống 1
Giá:
1.650.000VND
15:39
18
Tee time trống 1
Giá:
1.650.000VND
16:08
18
Tee time trống 1
Giá:
1.650.000VND
16:37
18
Tee time trống 1
Giá:
1.650.000VND
Tư vấn tận tâm 24/7

Tư vấn tận tâm 24/7

Ưu đãi lớn với MobiFone

Ưu đãi lớn với MobiFone

Giá rẻ mỗi ngày

Giá rẻ mỗi ngày

;