Thời gian
Tee time
Số hố
Mức giá

Amber Hills (Yên Dũng - Bắc Giang)

Tiền Phong, Yên Dũng, Bắc Giang, Xã Tiền Phong, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang
Số người chơi: 1 - 4
Diện tích: 190 ha
Số hố: 36
Giờ chơi: 05:30 - 20:00

Danh sách Tee time

05:30
18
Tee time trống 1
Giá:
1.650.000VND
05:30
18
Tee time trống 1
Giá:
2.650.000VND
07:30
18
Tee time trống 1
Giá:
1.650.000VND
07:30
18
Tee time trống 1
Giá:
2.650.000VND
09:30
18
Tee time trống 1
Giá:
2.650.000VND
09:30
18
Tee time trống 1
Giá:
1.650.000VND
11:30
18
Tee time trống 1
Giá:
1.650.000VND
11:30
18
Tee time trống 1
Giá:
2.650.000VND
13:30
18
Tee time trống 1
Giá:
2.650.000VND
13:30
18
Tee time trống 1
Giá:
1.650.000VND
15:30
18
Tee time trống 1
Giá:
2.650.000VND
15:30
18
Tee time trống 1
Giá:
1.650.000VND
Tư vấn tận tâm 24/7

Tư vấn tận tâm 24/7

Ưu đãi lớn với MobiFone

Ưu đãi lớn với MobiFone

Giá rẻ mỗi ngày

Giá rẻ mỗi ngày

;