Thời gian
Tee time
Số hố
Mức giá

Amber Hills (Yên Dũng - Bắc Giang)

Tiền Phong, Yên Dũng, Bắc Giang, Xã Tiền Phong, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang
Số người chơi: 1 - 4
Diện tích: 190 ha
Số hố: 36
Giờ chơi: 05:30 - 20:00

Danh sách Tee time

11:30
18
Tee time trống 2
Giá:
1.650.000VND
12:30
18
Tee time trống 2
Giá:
1.650.000VND
13:30
18
Tee time trống 2
Giá:
1.650.000VND
14:30
18
Tee time trống 2
Giá:
1.650.000VND
15:30
18
Tee time trống 2
Giá:
1.650.000VND
16:30
18
Tee time trống 2
Giá:
1.650.000VND
17:30
18
Tee time trống 2
Giá:
1.650.000VND
Tư vấn tận tâm 24/7

Tư vấn tận tâm 24/7

Ưu đãi lớn với MobiFone

Ưu đãi lớn với MobiFone

Giá rẻ mỗi ngày

Giá rẻ mỗi ngày

;