Thời gian
Tee time
Số hố
Mức giá

Golf Club Muong Thanh Diễn Lâm

xóm Đồng Nông, Xã Diễn Lâm, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An
Số người chơi: 1 - 4
Diện tích: 287.38 ha
Số hố: 18
Giờ chơi: 06:00 - 17:00

Danh sách Tee time

06:00
18
Tee time trống 0
Giá:
2.500.000VND
2.150.000VND
07:00
18
Tee time trống 0
Giá:
2.500.000VND
2.150.000VND
08:00
18
Tee time trống 0
Giá:
2.500.000VND
2.150.000VND
09:00
18
Tee time trống 0
Giá:
2.500.000VND
2.150.000VND
10:00
18
Tee time trống 0
Giá:
2.500.000VND
2.150.000VND
11:00
18
Tee time trống 0
Giá:
2.500.000VND
2.150.000VND
12:00
18
Tee time trống 0
Giá:
2.500.000VND
2.150.000VND
13:00
18
Tee time trống 0
Giá:
2.500.000VND
2.150.000VND
14:00
18
Tee time trống 0
Giá:
2.500.000VND
2.150.000VND
15:00
18
Tee time trống 0
Giá:
2.500.000VND
2.150.000VND
16:00
18
Tee time trống 0
Giá:
2.500.000VND
2.150.000VND
17:00
18
Tee time trống 0
Giá:
2.500.000VND
2.150.000VND
Tư vấn tận tâm 24/7

Tư vấn tận tâm 24/7

Ưu đãi lớn với MobiFone

Ưu đãi lớn với MobiFone

Giá rẻ mỗi ngày

Giá rẻ mỗi ngày

;