Thời gian
Tee time
Số hố
Mức giá

Tam Đảo Golf Resort (Tam Đảo - Vĩnh Phúc)

Xã Hợp Châu, Thị trấn Tam Đảo, Huyện Tam Đảo, Tỉnh Vĩnh Phúc
Số người chơi: 1 - 4
Diện tích: 136 ha
Số hố: 18
Giờ chơi: 05:30 - 22:30

Danh sách Tee time

05:30
18
Tee time trống 0
Giá:
3.300.000VND
3.200.000VND
06:30
18
Tee time trống 0
Giá:
3.300.000VND
3.200.000VND
07:30
18
Tee time trống 0
Giá:
3.300.000VND
3.200.000VND
09:30
18
Tee time trống 0
Giá:
3.050.000VND
3.000.000VND
10:30
18
Tee time trống 0
Giá:
3.050.000VND
3.000.000VND
11:30
18
Tee time trống 0
Giá:
3.050.000VND
3.000.000VND
12:30
18
Tee time trống 0
Giá:
3.050.000VND
3.000.000VND
13:30
18
Tee time trống 0
Giá:
3.050.000VND
3.000.000VND
14:30
18
Tee time trống 0
Giá:
3.050.000VND
3.000.000VND
15:30
18
Tee time trống 0
Giá:
2.300.000VND
16:30
18
Tee time trống 0
Giá:
2.300.000VND
17:30
18
Tee time trống 0
Giá:
2.300.000VND
18:30
18
Tee time trống 0
Giá:
2.300.000VND
Tư vấn tận tâm 24/7

Tư vấn tận tâm 24/7

Ưu đãi lớn với MobiFone

Ưu đãi lớn với MobiFone

Giá rẻ mỗi ngày

Giá rẻ mỗi ngày

;