Thời gian
Tee time
Số hố
Mức giá

BRG Kings course ( Đồng Mô - Hà Nội)

3F5Q+6GQ, Đồng Mô, Xã Sơn Đông, Thị xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội
Số người chơi: 1 - 4
Diện tích: 350 ha
Số hố: 19
Giờ chơi: 05:30 - 23:00

Danh sách Tee time

Đã hết Tee time trong ngày, mời bạn chọn ngày khác để sử dụng dịch vụ.

Tư vấn tận tâm 24/7

Tư vấn tận tâm 24/7

Ưu đãi lớn với MobiFone

Ưu đãi lớn với MobiFone

Giá rẻ mỗi ngày

Giá rẻ mỗi ngày

;