Thời gian
Tee time
Số hố
Mức giá

BRG Ruby Tree Do Son Golf (Hải Phòng)

Phường Ngọc Xuyên, Quận Đồ Sơn, Hải Phòng, Phường Ngọc Xuyên, Quận Đồ Sơn, Thành phố Hải Phòng
Số người chơi: 1 - 4
Diện tích: 66.1 ha
Số hố: 18
Giờ chơi: 05:30 - 22:00

Danh sách Tee time

06:30
18
Tee time trống 0
Giá:
3.750.000VND
2.950.000VND
07:30
18
Tee time trống 0
Giá:
3.750.000VND
2.950.000VND
08:30
18
Tee time trống 0
Giá:
3.750.000VND
2.950.000VND
09:30
18
Tee time trống 0
Giá:
3.750.000VND
2.950.000VND
10:30
18
Tee time trống 0
Giá:
3.750.000VND
2.950.000VND
11:30
18
Tee time trống 0
Giá:
3.750.000VND
2.950.000VND
12:30
18
Tee time trống 0
Giá:
3.750.000VND
2.950.000VND
13:30
18
Tee time trống 0
Giá:
3.750.000VND
2.950.000VND
14:30
18
Tee time trống 0
Giá:
3.750.000VND
2.950.000VND
15:30
18
Tee time trống 0
Giá:
3.750.000VND
2.950.000VND
16:30
18
Tee time trống 0
Giá:
3.750.000VND
2.950.000VND
17:30
18
Tee time trống 0
Giá:
3.750.000VND
2.950.000VND
Tư vấn tận tâm 24/7

Tư vấn tận tâm 24/7

Ưu đãi lớn với MobiFone

Ưu đãi lớn với MobiFone

Giá rẻ mỗi ngày

Giá rẻ mỗi ngày

;