Thời gian
Tee time
Số hố
Mức giá

BRG Ruby Tree Do Son Golf (Hải Phòng)

Phường Ngọc Xuyên, Quận Đồ Sơn, Hải Phòng, Phường Ngọc Xuyên, Quận Đồ Sơn, Thành phố Hải Phòng
Số người chơi: 1 - 4
Diện tích: 66.1 ha
Số hố: 18
Giờ chơi: 05:30 - 22:00

Danh sách Tee time

Đã hết Tee time trong ngày, mời bạn chọn ngày khác để sử dụng dịch vụ.

Tư vấn tận tâm 24/7

Tư vấn tận tâm 24/7

Ưu đãi lớn với MobiFone

Ưu đãi lớn với MobiFone

Giá rẻ mỗi ngày

Giá rẻ mỗi ngày

;