Thời gian
Tee time
Số hố
Mức giá

Muong Thanh Golf Club Xuan Thanh (Hà Tĩnh)

Thôn Thành Vân, Xã Xuân Thành, Huyện Nghi Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh
Số người chơi: 1 - 4
Diện tích: 112 ha
Số hố: 18
Giờ chơi: 05:00 - 22:00

Danh sách Tee time

11:00
18
Tee time trống 2
Giá:
1.550.000VND
12:00
18
Tee time trống 2
Giá:
1.550.000VND
13:00
18
Tee time trống 2
Giá:
1.550.000VND
14:00
18
Tee time trống 2
Giá:
1.550.000VND
15:00
18
Tee time trống 2
Giá:
1.550.000VND
16:00
18
Tee time trống 2
Giá:
1.550.000VND
17:00
18
Tee time trống 2
Giá:
1.550.000VND
18:00
18
Tee time trống 2
Giá:
1.550.000VND
Tư vấn tận tâm 24/7

Tư vấn tận tâm 24/7

Ưu đãi lớn với MobiFone

Ưu đãi lớn với MobiFone

Giá rẻ mỗi ngày

Giá rẻ mỗi ngày

;