Thời gian
Tee time
Số hố
Mức giá

FLC Golf Links Sam Son (Thanh Hoá)

Đường Thanh Niên, Phường Quảng Cư, Thành phố Sầm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
Số người chơi: 1 - 4
Diện tích: 450 ha
Số hố: 18
Giờ chơi: 05:00 - 22:00

Danh sách Tee time

06:00
18
Tee time trống 0
Giá:
3.000.000VND
2.450.000VND
07:00
18
Tee time trống 0
Giá:
3.000.000VND
2.450.000VND
08:00
18
Tee time trống 0
Giá:
3.000.000VND
2.450.000VND
09:00
18
Tee time trống 0
Giá:
3.000.000VND
2.450.000VND
10:00
18
Tee time trống 0
Giá:
3.000.000VND
2.450.000VND
11:00
18
Tee time trống 0
Giá:
3.000.000VND
2.450.000VND
12:00
18
Tee time trống 0
Giá:
3.000.000VND
2.450.000VND
13:00
18
Tee time trống 0
Giá:
3.000.000VND
2.450.000VND
14:00
18
Tee time trống 0
Giá:
3.000.000VND
2.450.000VND
15:00
18
Tee time trống 0
Giá:
3.000.000VND
2.450.000VND
16:00
18
Tee time trống 0
Giá:
3.000.000VND
2.450.000VND
17:00
18
Tee time trống 0
Giá:
3.000.000VND
2.450.000VND
18:00
18
Tee time trống 0
Giá:
3.000.000VND
2.450.000VND
Tư vấn tận tâm 24/7

Tư vấn tận tâm 24/7

Ưu đãi lớn với MobiFone

Ưu đãi lớn với MobiFone

Giá rẻ mỗi ngày

Giá rẻ mỗi ngày

;