Thời gian
Tee time
Số hố
Mức giá

Trang An Golf & Country Club ( Ninh Bình )

6QFQ+HQR, Phú Long, Nho Quan, Ninh Bình, Xã Phú Long, Huyện Nho Quan, Tỉnh Ninh Bình
Số người chơi: 1 - 4
Diện tích: 150 ha
Số hố: 36
Giờ chơi: 05:00 - 17:00

Danh sách Tee time

06:00
18
Tee time trống 0
Giá:
2.600.000VND
2.150.000VND
07:00
18
Tee time trống 0
Giá:
2.600.000VND
2.150.000VND
08:00
18
Tee time trống 0
Giá:
2.600.000VND
2.150.000VND
09:00
18
Tee time trống 0
Giá:
2.600.000VND
2.150.000VND
10:00
18
Tee time trống 0
Giá:
2.600.000VND
2.150.000VND
11:00
18
Tee time trống 0
Giá:
2.600.000VND
2.150.000VND
12:00
18
Tee time trống 0
Giá:
2.600.000VND
2.150.000VND
13:00
18
Tee time trống 0
Giá:
2.600.000VND
2.150.000VND
14:00
18
Tee time trống 0
Giá:
2.600.000VND
2.150.000VND
15:00
18
Tee time trống 0
Giá:
2.600.000VND
2.150.000VND
16:00
18
Tee time trống 0
Giá:
2.600.000VND
2.150.000VND
17:00
18
Tee time trống 0
Giá:
2.600.000VND
2.150.000VND
Tư vấn tận tâm 24/7

Tư vấn tận tâm 24/7

Ưu đãi lớn với MobiFone

Ưu đãi lớn với MobiFone

Giá rẻ mỗi ngày

Giá rẻ mỗi ngày

;