Thời gian
Tee time
Số hố
Mức giá

Trang An Golf & Country Club ( Ninh Bình )

6QFQ+HQR, Phú Long, Nho Quan, Ninh Bình, Xã Phú Long, Huyện Nho Quan, Tỉnh Ninh Bình
Số người chơi: 1 - 4
Diện tích: 150 ha
Số hố: 36
Giờ chơi: 05:00 - 17:00

Danh sách Tee time

06:00
18
Tee time trống 1
Giá:
1.650.000VND
06:29
18
Tee time trống 1
Giá:
1.650.000VND
06:58
18
Tee time trống 1
Giá:
1.650.000VND
07:27
18
Tee time trống 1
Giá:
1.650.000VND
07:56
18
Tee time trống 1
Giá:
1.650.000VND
08:25
18
Tee time trống 1
Giá:
1.650.000VND
08:54
18
Tee time trống 1
Giá:
1.650.000VND
09:23
18
Tee time trống 1
Giá:
1.650.000VND
09:52
18
Tee time trống 1
Giá:
1.650.000VND
10:21
18
Tee time trống 1
Giá:
1.650.000VND
10:50
18
Tee time trống 1
Giá:
1.650.000VND
11:19
18
Tee time trống 1
Giá:
1.650.000VND
11:48
18
Tee time trống 1
Giá:
1.650.000VND
12:17
18
Tee time trống 1
Giá:
1.650.000VND
12:46
18
Tee time trống 1
Giá:
1.650.000VND
13:15
18
Tee time trống 1
Giá:
1.650.000VND
13:44
18
Tee time trống 1
Giá:
1.650.000VND
14:13
18
Tee time trống 1
Giá:
1.650.000VND
14:42
18
Tee time trống 1
Giá:
1.650.000VND
15:11
18
Tee time trống 1
Giá:
1.650.000VND
15:40
18
Tee time trống 1
Giá:
1.650.000VND
16:09
18
Tee time trống 1
Giá:
1.650.000VND
16:38
18
Tee time trống 1
Giá:
1.650.000VND
Tư vấn tận tâm 24/7

Tư vấn tận tâm 24/7

Ưu đãi lớn với MobiFone

Ưu đãi lớn với MobiFone

Giá rẻ mỗi ngày

Giá rẻ mỗi ngày

;