Thời gian
Tee time
Số hố
Mức giá

FLC Golf Links Quang Binh - Forest

Thôn Tân Hải, Xã Hải Ninh, Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình
Số người chơi: 1 - 4
Diện tích: 1000 ha
Số hố: 36
Giờ chơi: 05:30 - 17:00

Danh sách Tee time

07:30
18
Tee time trống 0
Giá:
2.200.000VND
1.550.000VND
08:30
18
Tee time trống 0
Giá:
2.200.000VND
1.550.000VND
09:30
18
Tee time trống 0
Giá:
2.200.000VND
1.550.000VND
10:30
18
Tee time trống 0
Giá:
2.200.000VND
1.550.000VND
11:30
18
Tee time trống 0
Giá:
2.200.000VND
1.550.000VND
12:30
18
Tee time trống 0
Giá:
2.200.000VND
1.550.000VND
13:30
18
Tee time trống 0
Giá:
2.200.000VND
1.550.000VND
14:30
18
Tee time trống 0
Giá:
2.200.000VND
1.550.000VND
15:30
18
Tee time trống 0
Giá:
2.200.000VND
1.550.000VND
16:30
18
Tee time trống 0
Giá:
2.200.000VND
1.550.000VND
Tư vấn tận tâm 24/7

Tư vấn tận tâm 24/7

Ưu đãi lớn với MobiFone

Ưu đãi lớn với MobiFone

Giá rẻ mỗi ngày

Giá rẻ mỗi ngày

;