Điều khoản sử dụng hệ thống TRAVELLINK

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG HỆ THỐNG TRAVELLINK

 

Công ty Cổ phần Công nghệ và Truyền thông VNLink (“VNLink” hoặc “Chúng tôi”) cung cấp các Dịch Vụ Du Lịch thông qua việc phát triển hệ thống TravelLink với trang web và ứng dụng. Người sử dụng Dịch Vụ (“Đối tác”/ “Người dùng”) vui lòng đọc kỹ Điều Khoản Sử Dụng (“Điều khoản”) khi tiến hành cài đặt bất kỳ phần nào của TravelLink bao gồm nhưng không giới hạn các phần mềm, các file và tài liệu liên quan hoặc sử dụng các dịch vụ do Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Truyền Thông VNLink cung cấp để kết nối đến TravelLink. Quý khách chấp thuận các quy định và điều kiện trong Điều khoản này khi thực hiện các thao tác trên đây. Trường hợp Quý khách không đồng ý với bất kỳ điều khoản sử dụng nào của chúng tôi (phiên bản này và các phiên bản cập nhật), vui lòng không sử dụng TravelLink hoặc tháo gỡ TravelLink ra khỏi thiết bị di động của Quý khách hàng.

Đối tác có nghĩa vụ phải thông báo với khách hàng của mình về các điều khoản sử dụng dưới đây trong trường hợp đối tác thực hiện việc đặt dịch vụ hộ khác hàng.

 1. I. Cập nhật

VNLink có quyền sửa đổi, bổ sung, loại bỏ các Điều khoản và điều kiện trong văn bản này không cần thông báo trước vào bất kỳ thời điểm nào. Bằng việc tiếp tục sử dụng Travellink, Đối tác đã đồng ý và chấp thuận với những nội dung thay đổi đó.

 1. II. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Ứng dụng này được phát triển và sở hữu bởi bởi Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Truyền Thông VNLink (VNLink), tất cả các quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến TravelLink (bao gồm nhưng không giới hạn mã nguồn, hình ảnh, dữ liệu, thông tin, nội dung chứa đựng trong TravelLink ; các sửa đổi bổ sung, cập nhật của TravelLink) và các tài liệu hướng dẫn liên quan (nếu có) sẽ thuộc quyền sở hữu duy nhất bởi Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Truyền Thông VNLink (VNLink), và không cá nhân, tổ chức nào được phép sao chép, tái tạo, phân phối, hoặc hình thức khác xâm phạm tới quyền của chủ sở hữu nếu không có sự đồng ý và cho phép bằng văn bản của Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Truyền Thông VNLink (VNLink). 

 1. III. PHẠM VI DỊCH VỤ

 1. 1. Dịch vụ

Qua hệ thống TravelLink, chúng tôi cung cấp công cụ cho Đối tác mà qua đó người dùng có thể tìm các vé máy bay từ các hãng hàng không khác nhau, nơi lưu trú, combo du lịch, các sản phẩm và dịch vụ du lịch khác và thực hiện việc đặt chỗ các dịch vụ đó (“Dịch Vụ”). Các thông tin đặt Dịch Vụ của Đối tác sẽ được gửi tới các Nhà Cung Cấp các dịch vụ tương ứng. Chúng tôi sẽ gửi một email xác nhận và một SMS thông báo tới điện thoại của quý khách khi dịch vụ được đặt thành công.

 1. 2. Điều khoản đảm bảo

 1. Mặc dù TravelLink luôn áp dụng những kỹ năng chuyên môn với sự cẩn trọng trong việc cung cấp dịch vụ, chúng thôi không xác nhận và đảm bảo rằng tất cả các thông tin được cung cấp là chính xác, đầy đủ, phù hợp hoặc hiện hành, đồng thời TravelLink không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sai sót nào (kể cả lỗi sắp xếp và đánh máy), trở ngại (từ việc hỏng hóc, sửa chữa, bảo trì trang Web và app hoặc với lý do khác), sự nhầm lẫn hoặc sai lệch thông tin hoặc thông tin không thể chuyển tới người dùng. Điều này bao gồm toàn bộ tất cả thông tin liên quan đến trang website, wap, ứng dụng hoặc bất kỳ thông tin nào khác về dịch vụ cung cấp.
 2. VNLink không tuyên bố hoặc bảo đảm rằng việc đến các địa điểm du lịch xuất hiện trên TravelLink là không có rủi ro đồng thời chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý về thiệt hại hay tổn thất có thể xảy ra khi đối tác đặt dịch vụ cho khách hàng của mình đi du lịch đến các địa điểm đó. Đối tác tự chịu trách nhiệm lựa chọn chuyến du lịch, lộ trình và điểm đến, cho toàn bộ hành trình.
 1. 3. Hủy, thay đổi dịch vụ, vắng mặt

 1. Đối tác chấp nhận và đồng ý tuân thủ chính sách khi thực hiện đặt Dịch Vụ với Nhà Cung Cấp bao gồm nhưng không giới hạn ở: phạm vi dịch vụ, điều kiện sử dụng dịch vụ, chính sách huỷ và vắng mặt. 
 2. Đối tác có thể bị tính một phần hoặc toàn bộ giá trị dịch vụ đã đặt nếu huỷ đặt chỗ theo chính sách hủy và vắng mặt của Nhà Cung Cấp và/hoặc không có quyền được hoàn lại bất kỳ khoản tiền nào đã thanh toán trước. Một số phí hoặc ưu đãi đặc biệt không thể được huỷ bỏ, hoàn tiền hoặc thay đổi.
 3. Hủy vé máy bay
  1. Người sử dụng chấp thuận rằng các Hãng hàng không truyền thống cũng như các NCC có thể hủy vé máy bay (Hãng hàng không hoặc NCC kết thúc hợp đồng vận chuyển) sau khi vé máy bay đã được xuất vì một số lý do chủ quan từ Hãng hàng không hoặc NCC hoặc vì các lý do bất khả kháng. Hãng hàng không truyền thống hoặc NCC chịu trách nhiệm về việc hủy vé máy bay này. Trong trường hợp nhận được thông tin về việc hủy vé từ các Hãng hàng không hoặc NCC, TravelLink sẽ thông báo ngay cho Người sử dụng cũng như giải pháp đề nghị của các Hãng hàng không hoặc NCC.
  2. Trong trường hợp Hãng hàng không truyền thống hoặc NCC có các điều kiện về việc hủy vé trong bảng giá thì Người sử dụng có quyền hủy vé theo đúng các điều kiện đó (Người sử dụng kết thúc hợp đồng vận chuyển).
  3. Trong trường hợp hủy vé, các khoản Phí dịch vụ mà Người sử dụng đã trả cho TravelLink sẽ không được trả lại.
  4. Để thực hiện việc hủy vé, Người sử dụng liên hệ với Trung tâm hỗ trợ TravelLink bằng điện thoại hoặc email.
 4. Đổi vé máy bay
 1. Người sử dụng chấp thuận rằng các Hãng hàng không truyền thống cũng như các NCC có thể thay đổi các thông số của vé máy bay (ví dụ như: Thay đổi giờ khởi hành) sau khi vé máy bay đã được xuất vì một số lý do chủ quan từ Hãng hàng không hoặc NCC hoặc vì các lý do bất khả kháng. Hãng hàng không truyền thống hoặc NCC chịu trách nhiệm về thay đổi này. Trong trường hợp nhận được thông tin về việc thay đổi từ các Hãng hàng không hoặc NCC, TravelLink sẽ thông báo ngay cho Người sử dụng cũng như giải pháp đề nghị của các Hãng hàng không hoặc NCC.
 2. Thông thường các Hãng hàng không truyền thống và các NCC không cho phép việc đổi tên hành khách. Trong một số đặc biệt, nếu Hãng hàng không hoặc các NCC cho phép đổi tên hành khách thì Travellink sẽ thực hiện việc đổi tên theo yêu cầu của Người sử dụng. Người sử dụng đồng ý trả Phí dịch vụ cho TravelLink để thực hiện việc đổi tên hành khách.
 1. 4. Xếp hạng dịch vụ

VNLink không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào liên quan đến mức độ chất lượng cung cấp dịch vụ hoăc đánh giá xếp hạng các nhà cung cấp. Chúng tôi từ chối bất kỳ khiếu nại, tổn thất hoặc trách nhiệm đối với chất lượng hay tình trạng của Nhà Cung Cấp. Các Nhà Cung Cấp có thể được giới thiệu ở thứ hạng khác nhau chưa trên các yếu tố bao gồm nhưng không giới hạn đánh giá, xếp hạng hoặc các yếu tố khác. Quy trình đánh giá khách sạn được tính toán dựa vào các thuật toán của chúng tôi và được cập nhật, thay đổi tùy vào từng thời điểm hoặc theo quyết định của chúng tôi.

 1. 5. Yêu cầu đặc biệt

Việc đáp ứng các yêu cầu đặc biệt của đối tác như sử dụng xe lăn, mang vật nuôi, sử dụng thẻ tích điểm… đều phụ thuộc vào khả năng và chính sách của Nhà Cung Cấp. Đối tác có thể thêm các yêu cầu khi thực hiện đặt chỗ trên hệ thống TravelLink hoặc liên hệ trực tiếp với Nhà Cung Cấp.

 1. IV. TÀI KHOẢN NGƯỜI DÙNG

 1. Để sử dụng Hệ thống TravelLink Đối tác cần tạo một tài khoản Travellink và làm theo hướng dẫn của chúng tôi, Đối tác cam kết rằng việc sử dụng tài khoản phải tuân thủ các quy định của Công ty Cổ phần Công nghệ và Truyền thông VNLink, đồng thời tất cả các thông tin Đối tác cung cấp cho chúng tôi là chính xác, đầy đủ tại thời điểm được yêu cầu. Mọi quyền lợi và nghĩa vụ của Đối tác sẽ căn cứ trên thông tin tài khoản của Đối tác đã đăng ký, do vậy nếu có bất kỳ thông tin sai lệch nào chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp thông tin đó làm ảnh hưởng hoặc hạn chế quyền lợi của bạn.
 2. Đối với Đối tác/đại lý: Travellink thu thập các thông tin sau đây, bao gồm nhưng không giới hạn bởi: Tên Công ty; địa chỉ; số điện thoại; mã số thuế; số tài khoản ngân hàng khi Đối tác/đại lý ký Hợp đồng Đại lý/ Hợp Đồng Cung Cấp Dịch Vụ Thương Mại Điện Tử.
 3. Đồng thời các thông tin cá nhân của Khách hàng (bao gồm nhưng không giới hạn ở họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ thư điện tử (e-mail), số điện thoại di động) sẽ được dùng để đăng ký và cung cấp Dịch Vụ. Đối tác phải yêu cầu Khách hàng cung cấp cho VNLINK thông tin chính xác, đầy đủ và mới nhất.
 4. Đối tác không thể chuyển giao hoặc chuyển nhượng tài khoản của mình cho bất kỳ bên thứ ba nào khác. Đối tác phải đảm bảo tính bảo mật của tài khoản và bất kỳ thông tin nhận dạng nào mà chúng tôi cung cấp cho Đối tác. 
 5. Nếu Đối tác không còn quyền kiểm soát tài khoản của mình, Đối tác phải thông báo ngay cho chúng tôi để chúng tôi có thể tạm thời chặn và/ hoặc vô hiệu hóa tài khoản của Đối tác đúng cách.
 6. Đối tác chịu trách nhiệm cho việc sử dụng tài khoản mình.Trong trường hợp xảy ra việc sử dụng trái phép tài khoản hoặc danh tính của Đối tác do mật khẩu của Đối tác bị tiết lộ, (các) đơn hàng nhận được từ việc sử dụng trái phép đó vẫn được coi là đơn đặt hàng hợp lệ và chúng tôi sẽ xử lý các đơn đặt hàng đó. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng sai tài khoản của Đối tác. Đối tác có thể liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng của chúng tôi để nhận được sự hỗ trợ kịp thời trong trường hợp Đối tác phát hiện có người sử dụng tài khoản của mình để đặt Dịch Vụ trên Kênh của chúng tôi.
 7. Mọi thành viên, khi sử dụng các chức năng của Travellink Đại lý, cần ý thức rằng những hành động của mình cần phải hoàn toàn phù hợp với luật dân sự và luật bản quyền hiện hành và chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với nội dung mình đưa lên.
 8. Đối tác có quyền sử dụng Travellink Đại lý và các dịch vụ khác mà chúng tôi cung cấp, tuy nhiên việc sử dụng đó sẽ không bao gồm các hành vi sau đây nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Truyền Thông VNLink (VNLink):
 • Sao chép, chỉnh sửa, tạo ra sản phẩm mới hoặc phiên bản tái sinh trên cơ sở ứng dụng Travellink;
 • Bán, chuyển giao, cấp quyền lại, tiết lộ, sử dụng các hình thức chuyển giao khác hay đưa một phần hoặc toàn bộ Ứng dụng Travellink cho bất kỳ bên thứ ba nào khác;
 • Sử dụng Travellink để cung cấp dịch vụ cho bất kỳ bên thứ ba (tổ chức, cá nhân);
 • Di chuyển, xóa bỏ, thay đổi bất kỳ thông báo chính đáng hoặc dấu hiệu nào của Travellink (bao gồm nhưng không giới hạn các tuyên bố về bản quyền);
 • Thiết kế lại, biên dịch, tháo gỡ, chỉnh sửa, đảo lộn thiết kế của Travellink, hoặc nội dung của Travellink;
 • Thay đổi hoặc hủy bỏ trạng thái ban đầu của Travellink;
 • Xâm phạm an ninh hoặc có hành vi tìm cách xâm phạm an ninh hệ thống máy chủ của TravelLink.
 • Mạo nhận là các thành viên khác (người quản trị hệ thống, chuyên viên hỗ trợ,… ) của TravelLink.
 • Phát tán và truyền bá thông tin bất hợp pháp, lừa gạt, bôi nhọ, sỉ nhục, tục tĩu, khiêu dâm, xúc phạm, đe dọa, lăng mạ, thù hận, kích động… hoặc trái với chuẩn mực đạo đức chung của xã hội.
 • Gửi hoặc truyền bất kỳ thông tin hoặc phần mềm nào có chứa bất kỳ loại virus, trojan, bọ hay các thành phần nguy hại nào đến sự an toàn của hệ thống dịch vụ.
 • Gây rối, cản trở, phá hoại các sự kiện được tổ chức trên TravelLink.
 • Sử dụng TravelLink để thực hiện bất kỳ hành động gây hại cho hệ thống an ninh mạng của Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Truyền Thông VNLink (VNLink), bao gồm nhưng không giới hạn sử dụng dữ liệu hoặc truy cập vào máy chủ hệ thống mạng để xóa bỏ, chỉnh sửa và thêm các thông tin; phát tán các chương trình độc hại, virus hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào khác nhằm gây hại hoặc phá hủy hệ thống mạng;
 • Đăng nhập và sử dụng Ứng dụng bằng một phần mềm tương thích của bên thứ ba hoặc hệ thống không được phát triển, cấp quyền hoặc chấp thuận bởi Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Truyền Thông VNLink (VNLink).
 • Sử dụng, bán, cho mượn, sao chép, chỉnh sửa, kết nối tới, phiên dịch, phát hành, công bố các thông tin liên quan đến TravelLink,
 • Sử dụng TravelLink hoặc tận dụng các thành phần của TravelLink để phục vụ việc truyền tải, quảng bá, lưu trữ các thông tin vi phạm pháp luật, vi phạm thuần phong mỹ tục của dân tộc; xúc phạm hay làm tổn hại đến quyền lợi hợp pháp của các cá nhân hoặc tổ chức.
 • Sử dụng hình ảnh đại diện (avatar) là logo TravelLink hoặc các hình ảnh vi phạm pháp luật hoặc không phù hợp thuần phong mỹ tục, cập nhật hình ảnh trong album là logo TravelLink, đặt tên tài khoản cá nhân là TravelLink hoặc các tên tài khoản có thể gây nhầm lẫn là TravelLink.
 • Sử dụng ứng dụng để đăng tải, chuyển, truyền hoặc lưu trữ bất kỳ nội dụng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, bí mật kinh doanh hoặc quyền pháp lý của bên thứ ba, nội dung mang tính khiêu dâm, đồi trụy, tục tĩu, phỉ báng, hăm doạ người khác, vi phạm pháp luật hoặc dẫn tới hành vi phạm pháp.
 • Gửi thông tin quảng cáo, thư dây chuyền hay bất kỳ dạng liên lạc có mục đích thương mại (trừ trường hợp được TravelLink cho phép bằng văn bản), Spam dưới mọi hình thức.
 1. V. GIÁ, THUẾ, PHÍ VÀ THANH TOÁN

 1. Các mức giá được niêm yết trên TravelLink có thể thay đổi tùy thuộc vào tình trạng còn chỗ, thời gian lưu trú/thời gian sử dụng Dịch vụ đồng thời chỉ có hiệu lực trong khoảng thời gian cụ thể với các điều kiện nhất định.
 2. Giá được đưa ra bởi các Nhà Cung Cấp trên TravelLink đã bao gồm: thuế GTGT cùng tất cả các loại thuế khác (nếu có) và phí, trừ khi được quy định khác đi trên TravelLink.
 3. Mức giá đặt Dịch Vụ được hiển thị trên TravelLink được tính toán dựa trên sự lựa chọn của Đối tác, Người dùng có trách nhiệm xác minh rằng các lựa chọn của mình và bất kỳ yêu cầu hoặc dịch vụ bổ sung nào đã được hiển thị trong giá trên TravelLink và/hoặc trong email xác nhận vé.
 4. Các chương trình khuyến mãi từ TravelLink sẽ áp dụng với các mức giá thấp hơn so với đặt bình thường. Tuy nhiên, Đối tác phải tuân thủ các điều kiện nhất định để được tham gia chương trình khuyến mại.
 5. Các khoản phụ phí phát sinh tùy chọn và chi phí tiêu dùng cá thường không bao gồm trong Giá Phòng Khách Sạn. Các khoản phí đó bao gồm nhưng không giới hạn ở: phí đỗ xe, phí mini bar trong phòng, phí điện thoại, dịch vụ phòng, phí thực phẩm và nước giải khát, phí bữa tối (tiệc tối) đặc biệt, cho thuê phim /chiếu phim theo yêu cầu, và phí sử dụng Internet. Nếu bạn không chắc chắn về việc một khoản phí đã được bao gồm trong bảng giá hay chưa, xin vui lòng liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng của chúng tôi.
 6. Một số khách sạn có thể tính thêm phí vận chuyển, hoặc trung chuyển. Việc vận chuyển này do phía khách sạn kiểm soát, và được cung cấp bởi hoặc nhân danh khách sạn chịu trách nhiệm đối với các dịch vụ vận chuyển đó. Bạn đồng ý rằng TravelLink không sắp xếp bất kỳ sự vận chuyển nào và không chịu trách nhiệm đối với dịch vụ vận chuyển đó.
 7. Tại một số khu vực, khách sạn có thể được yêu cầu phải thu thuế lưu trú trực tiếp hoặc thuế địa phương từ khách hàng. Cơ quan nhà nước cũng có thể công bố thuế phụ thu và có thể yêu cầu khách sạn trực tiếp thu các khoản thuế này. Bạn đồng ý nộp bất kỳ và tất cả các loại thuế/khoản phí như vậy trực tiếp cho khách sạn ngay khi trả phòng, trừ khi có quy định khác. Trường hợp bạn không chắc chắn, hãy kiểm tra với khách sạn hoặc bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng của chúng tôi để làm rõ.
 8. Việc thanh toán được thực hiện trong thời gian quy định. Nếu việc thanh toán không được thực hiện thì chúng tôi bảo lưu quyền hủy bỏ tất các các giữ chỗ hoặc hủy bỏ quá trình đặt chỗ.
 9. Các chính sách cụ thể về giá, phí, thuế sẽ được VNLINK cập nhật và thông báo tới Đối tác ngay khi có chương trình mới.
 1. VI. CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN

Cổ Phần Công Nghệ Và Truyền Thông VNLink (VNLink) cam kết bảo mật tất cả các thông tin mà Đối táccung cấp cho chúng tôi hoặc thông tin chúng tôi thu thập được từ Đối tácvà không tiết lộ với bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi có yêu cầu từ Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Mọi sự thu thập thông tin và sử dụng thông tin của người dùng đều được thông qua ý kiến của chính người dùng đó trước khi người dùng tiến hành các giao dịch cụ thể.

 1. VII. NHỮNG RỦI RO KHI LƯU TRỮ, TRAO ĐỔI VÀ CHIA SẺ THÔNG TIN TRÊN INTERNET

Khi truy cập vào Digigo, người dùng cần chấp thuận và đồng ý với việc có thể gặp một số rủi ro và đồng ý rằng TravelLink cũng như các bên liên kết chịu trách nhiệm xây dựng ứng dụng và trang web này sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất cứ thiệt hại nào đối với với người dùng dù là trực tiếp, đặc biệt, ngẫu nhiên, hậu quả để lại, bị phạt hay bất kỳ mất mát, phí tổn hoặc chi phí có thể phát sinh trực tiếp hay gián tiếp qua việc sử dụng hoặc chuyển tải dữ liệu từ ứng dụng/trang web này, bao gồm nhưng không giới hạn bởi tất cả những ảnh hưởng do virus, tác động hoặc không tác động đến hệ thống máy vi tính, đường dây điện thoại, phá hỏng ổ cứng hay các phần mềm chương trình, các lỗi kỹ thuật khác gây cản trở hoặc trì hoãn việc truyền tải qua máy vi tính hoặc kết nối mạng.

 1. VIII. TUYÊN BỐ

 1. Trong giới hạn tối đa được cho phép bởi luật pháp, chúng tôi tuyên bố:
 2. Các Dịch Vụ cung cấp và nội dung được hiển thị trên TravelLink dựa cơ sở “nguyên trạng” và “sẵn có”. Chúng tôi không đảm bảo về khả năng bán được của dịch vụ, về sự phù hợp của sản phẩm với người sử dụng, dịch vụ với một mục đích nhất định; về khả năng xâm phạm quyền của bên thứ ba.
 3. Chúng tôi không đảm bảo rằng: những Dịch Vụ, chức năng, tính năng cung cấp tại TravelLink sẽ không bị lỗi hoặc gián đoạn trong suốt thời gian hoạt động; các trang web hoặc máy chủ cung cấp Dịch Vụ không bị nhiễm virus, phần mềm độc hại.
 4. Chúng tôi không đảm bảo rằng Đối tác sẽ sở hữu được các giấy phép du lịch theo yêu cầu của từng quốc gia, vùng lãnh thổ. Trong trường hợp xảy ra tổn thất liên quan đến việc thiếu các giấy phép du lịch, chúng tôi không có trách nhiệm thông báo hoặc bồi thường cho Đối tác.
 5. Chúng tôi không đảm bảo rằng bất kỳ tài liệu nào Đối tác tải xuống hoặc có được thông qua việc sử dụng Kênh của chúng tôi là an toàn. VNLINK sẽ không chịu trách nhiệm về những tổn thất với hệ thống máy tính của Đối tác hoặc việc mất mát dữ liệu. Chúng tôi khuyên Đối tác nên liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng khi có dấu hiệu nghi ngờ hệ thống máy tính của Đối tác bị ảnh hưởng, bị nhiễm virus, phần mềm độc hại trong quá trình sử dụng Kênh.
 6. Chúng tôi tuyên bố không chịu trách nhiệm liên quan đến những tổn thất trực tiếp hoặc gián tiếp liên quan đến việc sử dụng trang web và Nội dung của bên thứ ba. Do các lý do sau: Kênh có thể chứa các liên kết đến các trang web mà chúng tôi không quản lý, điều hành. Chúng tôi cung cấp cơ hội cho các bên thứ ba để phân phối, đăng tải, truyền đưa hoặc cung cấp theo cách khác bất kỳ thông tin, dữ liệu, văn bản, hình ảnh, âm thanh, đồ họa, video, tin nhắn, đánh giá, hoặc các tài liệu khác (“Nội Dung”) thông qua Kênh này. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc sự riêng tư hoặc các hoạt động khác của các trang web đó.
 1. IX. SỰ KIỆN BẤT KHẢ KHÁNG

 1. Sự Kiện Bất Khả Kháng là các sự kiện nằm ngoài khả năng kiểm soát của Đối tác hoặc Chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn ở thiên tai, dịch bệnh, bạo loạn, chiến tranh, hành động quân sự, khủng bố, cấm vận, trừng phạt, thay đổi pháp luật hay quy định, các cuộc đình công, biểu tình, hãng máy bay hoặc khách sạn phá sản hoặc vỡ nợ… Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với việc không thực hiện hoặc vi phạm các Điều Khoản và Điều kiện này (ví dụ: giao dịch thất bại, hạn chế truy cập, không thể xử lý giao dịch trên Kênh …) do ảnh hưởng của Sự kiện Bất Khả Kháng.
 2. Chúng tôi và/hoặc các Nhà Cung Cấp bảo lưu quyền từ chối phục vụ Dịch Vụ hoặc thay đổi Dịch vụ nếu có Sự kiện Bất Khả Kháng.
 3. Đối tác có thể liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để được giải đáp các quyền lợi liên quan khi có Sự kiện Bất khả kháng ảnh hưởng tới việc đặt và sử dụng Dịch vụ trên Kênh của chúng tôi.
 1. X. CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG

 1. Chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi, trì hoãn, tạm ngừng hoặc ngừng toàn bộ hoặc một phần của TravelLink. Trong trường hợp chấm dứt, Đối tác vẫn bị ràng buộc bởi các nghĩa vụ trong Điều Khoản này, bao gồm nhưng không giới hạn ở các bảo đảm, bồi thường, khước từ và giới hạn của các nghĩa vụ pháp lý mà Đối tác đã đồng ý.
 2. Nếu Đối tác sử dụng Kênh cho hoặc thay mặt cho một bên thứ ba (“Bên Thứ Ba”), như Khách hàng của Đối tác, thì Đối tác phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin cung cấp cho chúng tôi trong quá trình đặt Dịch Vụ. Đồng thời, Đối tác phải thông báo cho Bên Thứ Ba về toàn bộ các điều khoản và điều kiện áp dụng. Khi sử dụng Kênh, Đối tác thay mặt hoặc đại diện cho một Bên Thứ Ba, Đối tác đồng ý bồi thường và giữ cho chúng tôi không bị tổn hại đối với bất kỳ và mọi trách nhiệm, tổn thất, thiệt hại, kiện tụng và cáo buộc bao gồm cả các khoản chi phí pháp lý, phát sinh từ hoặc liên quan đến các vi phạm của các Điều Khoản này của Bên Thứ Ba.
 3. Trong trường hợp bất kỳ điều khoản nào được cơ quan có thẩm quyền xác định là không thể thực thi hoặc vô hiệu, Điều khoản bị xác định không thể thực thi hoặc vô hiệu sẽ được thay thế bằng một điều khoản tương đương nhất với quy định ban đầu về khía cạnh ngôn ngữ. Các điều khoản khác vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý.
 1. XI. XỬ LÝ VI PHẠM

 1. Trường hợp Đối tác vi phạm bất kỳ Quy định nào trong Thỏa thuận này, Cổ Phần Công Nghệ Và Truyền Thông VNLink (VNLink) có quyền ngay lập tức khóa tài khoản của Đối tác và/ hoặc xóa bỏ toàn bộ các thông tin, nội dung vi phạm mà không được báo trước, đồng thời tùy thuộc vào tính chất, mức độ vi phạm Đối tác sẽ phải chịu trách nhiệm trước cơ quan có thẩm quyền, Cổ Phần Công Nghệ Và Truyền Thông VNLink (VNLink) và bên thứ ba về mọi thiệt hại gây ra xuất phát từ hành vi vi phạm của Đối tác.
 2. Dịch vụ TravelLink sẽ không chịu trách nhiệm hay có nghĩa vụ gì đối với các hành vi sai phạm của Đối tác và sẽ hợp tác hết mình với cơ quan luật pháp hay tòa án khi có yêu cầu công bố những hành vi sai phạm của Đối tác.
 1. XII. LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI

 1. Nếu Đối tác có khiếu nại về dịch vụ của chúng tôi thì Đối tác có thể liên hệ với bộ phận Chăm sóc Khách Hàng. Xin lưu ý rằng bất kỳ khiếu nại nào về chất lượng Dịch vụ (chính sách, tiêu chuẩn, dịch vụ, tiện nghi, trang trí, thức ăn, v.v.) sẽ do Nhà Cung Cấp Dịch Vụ chịu trách nhiệm giải đáp và xử lý. Chúng tôi sẽ phối hợp với Nhà Cung Cấp để cố gắng tìm một phương án giải quyết hợp lý nhưng không đảm bảo một kết quả phù hợp với mong muốn của Đối tác. Các khiếu nại về Dịch Vụ phải tuân thủ các điều kiện và điều khoản của Nhà Cung Cấp.
 • Cổ Phần Công Nghệ Và Truyền Thông VNLink (VNLink)
 • Trụ sở: Số 10-12 Trần Tử Bình, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
 • Trân trọng cảm ơn Đối tác đã sử dụng sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

 

 

;