Thời gian
Tee time
Số hố
Mức giá

Dai Lai Golf Club (Vĩnh Phúc)

Ngọc Thanh - Phúc Yên, Xã Ngọc Thanh, Thành phố Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc
Số người chơi: 1 - 4
Diện tích: 78 ha
Số hố: 27
Giờ chơi: 05:00 - 17:00

Danh sách Tee time

Đã hết Tee time trong ngày, mời bạn chọn ngày khác để sử dụng dịch vụ.

Tư vấn tận tâm 24/7

Tư vấn tận tâm 24/7

Ưu đãi lớn với MobiFone

Ưu đãi lớn với MobiFone

Giá rẻ mỗi ngày

Giá rẻ mỗi ngày

;