Thời gian
Tee time
Số hố
Mức giá

Dai Lai Golf Club (Vĩnh Phúc)

Ngọc Thanh - Phúc Yên, Xã Ngọc Thanh, Thành phố Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc
Số người chơi: 1 - 4
Diện tích: 78 ha
Số hố: 27
Giờ chơi: 05:00 - 17:00

Danh sách Tee time

05:00
18
Tee time trống 0
Giá:
2.950.000VND
2.800.000VND
06:00
18
Tee time trống 0
Giá:
2.950.000VND
2.800.000VND
07:00
18
Tee time trống 0
Giá:
2.950.000VND
2.800.000VND
08:00
18
Tee time trống 0
Giá:
2.950.000VND
2.800.000VND
09:00
18
Tee time trống 0
Giá:
2.950.000VND
2.800.000VND
10:00
18
Tee time trống 0
Giá:
2.750.000VND
2.600.000VND
11:00
18
Tee time trống 0
Giá:
2.750.000VND
2.600.000VND
12:00
18
Tee time trống 0
Giá:
2.750.000VND
2.600.000VND
13:00
18
Tee time trống 0
Giá:
2.750.000VND
2.600.000VND
14:00
18
Tee time trống 0
Giá:
2.750.000VND
2.600.000VND
15:00
18
Tee time trống 0
Giá:
2.750.000VND
2.600.000VND
16:00
18
Tee time trống 0
Giá:
2.100.000VND
1.950.000VND
17:00
18
Tee time trống 0
Giá:
2.100.000VND
1.950.000VND
Tư vấn tận tâm 24/7

Tư vấn tận tâm 24/7

Ưu đãi lớn với MobiFone

Ưu đãi lớn với MobiFone

Giá rẻ mỗi ngày

Giá rẻ mỗi ngày

;