Thời gian
Tee time
Số hố
Mức giá

Stone Valley Golf & Resort (Kim Bảng - Hà Nam)

Nguyễn Du, Thị trấn Ba Sao, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam
Số người chơi: 1 - 4
Diện tích: 200 ha
Số hố: 36
Giờ chơi: 06:00 - 21:00

Danh sách Tee time

05:15
18
Tee time trống 1
Giá:
2.700.000VND
05:30
18
Tee time trống 1
Giá:
1.650.000VND
05:30
18
Tee time trống 1
Giá:
1.600.000VND
05:30
18
Tee time trống 1
Giá:
1.600.000VND
05:44
18
Tee time trống 1
Giá:
2.700.000VND
05:59
18
Tee time trống 1
Giá:
1.600.000VND
05:59
18
Tee time trống 1
Giá:
1.650.000VND
05:59
18
Tee time trống 1
Giá:
1.600.000VND
06:13
18
Tee time trống 1
Giá:
2.700.000VND
06:28
18
Tee time trống 1
Giá:
1.600.000VND
06:28
18
Tee time trống 1
Giá:
1.600.000VND
06:28
18
Tee time trống 1
Giá:
1.650.000VND
06:42
18
Tee time trống 1
Giá:
2.700.000VND
06:57
18
Tee time trống 1
Giá:
1.600.000VND
06:57
18
Tee time trống 1
Giá:
1.600.000VND
06:57
18
Tee time trống 1
Giá:
1.650.000VND
07:26
18
Tee time trống 1
Giá:
1.600.000VND
07:26
18
Tee time trống 1
Giá:
1.650.000VND
07:26
18
Tee time trống 1
Giá:
1.600.000VND
Tư vấn tận tâm 24/7

Tư vấn tận tâm 24/7

Ưu đãi lớn với MobiFone

Ưu đãi lớn với MobiFone

Giá rẻ mỗi ngày

Giá rẻ mỗi ngày

;