Thời gian
Tee time
Số hố
Mức giá

PGA NovaWorld Phan Thiet

Đường Hòn Giồ, Thôn Thuận Quý, Xã Tiến Thành, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
Số người chơi: 1 - 4
Diện tích: 88.4 ha
Số hố: 36
Giờ chơi: 06:00 - 19:00

Danh sách Tee time

09:50
18
Tee time trống 1
Giá:
2.600.000VND
10:19
18
Tee time trống 1
Giá:
2.600.000VND
10:48
18
Tee time trống 1
Giá:
2.600.000VND
11:17
18
Tee time trống 1
Giá:
2.600.000VND
11:46
18
Tee time trống 1
Giá:
2.600.000VND
12:15
18
Tee time trống 1
Giá:
2.600.000VND
12:44
18
Tee time trống 1
Giá:
2.600.000VND
13:13
18
Tee time trống 1
Giá:
2.600.000VND
13:42
18
Tee time trống 1
Giá:
2.600.000VND
14:11
18
Tee time trống 1
Giá:
2.600.000VND
14:40
18
Tee time trống 1
Giá:
2.600.000VND
15:09
18
Tee time trống 1
Giá:
2.600.000VND
15:38
18
Tee time trống 1
Giá:
2.600.000VND
16:07
18
Tee time trống 1
Giá:
2.600.000VND
16:36
18
Tee time trống 1
Giá:
2.600.000VND
Tư vấn tận tâm 24/7

Tư vấn tận tâm 24/7

Ưu đãi lớn với MobiFone

Ưu đãi lớn với MobiFone

Giá rẻ mỗi ngày

Giá rẻ mỗi ngày

;