Thời gian
Tee time
Số hố
Mức giá

BRG Legend Hill Golf Resort ( Sóc Sơn - Hà Nội)

Xã Hồng Kỳ, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội
Số người chơi: 1 - 4
Diện tích: 126.6 ha
Số hố: 18
Giờ chơi: 06:00 - 22:00

Danh sách Tee time

06:00
18
Tee time trống 0
Giá:
5.200.000VND
4.440.000VND
07:00
18
Tee time trống 0
Giá:
5.200.000VND
4.440.000VND
08:00
18
Tee time trống 0
Giá:
5.200.000VND
4.440.000VND
09:00
18
Tee time trống 0
Giá:
5.200.000VND
4.440.000VND
10:00
18
Tee time trống 0
Giá:
5.200.000VND
4.440.000VND
11:00
18
Tee time trống 0
Giá:
5.200.000VND
4.440.000VND
12:00
18
Tee time trống 0
Giá:
5.200.000VND
4.440.000VND
13:00
18
Tee time trống 0
Giá:
5.200.000VND
4.440.000VND
14:00
18
Tee time trống 0
Giá:
5.200.000VND
4.440.000VND
15:00
18
Tee time trống 0
Giá:
5.200.000VND
4.440.000VND
16:00
18
Tee time trống 0
Giá:
5.200.000VND
4.440.000VND
17:00
18
Tee time trống 0
Giá:
5.200.000VND
4.440.000VND
18:00
18
Tee time trống 0
Giá:
5.200.000VND
4.440.000VND
Tư vấn tận tâm 24/7

Tư vấn tận tâm 24/7

Ưu đãi lớn với MobiFone

Ưu đãi lớn với MobiFone

Giá rẻ mỗi ngày

Giá rẻ mỗi ngày

;