Thời gian
Tee time
Số hố
Mức giá

BRG Moutain View ( Đồng Mô - Hà Nội)

3F5Q+6GQ, Đồng Mô, Xã Cổ Đông, Thị xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội
Số người chơi: 1 - 4
Diện tích: 350 ha
Số hố: 18
Giờ chơi: 05:30 - 23:00

Danh sách Tee time

09:30
18
Tee time trống 2
Giá:
2.850.000VND
10:30
18
Tee time trống 2
Giá:
2.850.000VND
11:30
18
Tee time trống 2
Giá:
2.850.000VND
12:30
18
Tee time trống 2
Giá:
2.850.000VND
13:30
18
Tee time trống 2
Giá:
2.850.000VND
14:30
18
Tee time trống 2
Giá:
2.850.000VND
15:30
18
Tee time trống 2
Giá:
2.850.000VND
16:30
18
Tee time trống 2
Giá:
2.850.000VND
17:30
18
Tee time trống 2
Giá:
2.850.000VND
Tư vấn tận tâm 24/7

Tư vấn tận tâm 24/7

Ưu đãi lớn với MobiFone

Ưu đãi lớn với MobiFone

Giá rẻ mỗi ngày

Giá rẻ mỗi ngày

;