Thời gian
Tee time
Số hố
Mức giá

Vung Tau Paradise Resort Golf Club

Số 01 Thùy Vân, Phường Nguyễn An Ninh, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Số người chơi: 1 - 4
Diện tích: 165 ha
Số hố: 27
Giờ chơi: 05:30 - 20:00

Danh sách Tee time

06:30
18
Tee time trống 0
Giá:
2.900.000VND
2.750.000VND
07:30
18
Tee time trống 0
Giá:
2.900.000VND
2.750.000VND
08:30
18
Tee time trống 0
Giá:
2.900.000VND
2.750.000VND
09:30
18
Tee time trống 0
Giá:
2.900.000VND
2.750.000VND
10:30
18
Tee time trống 0
Giá:
2.900.000VND
2.750.000VND
11:30
18
Tee time trống 0
Giá:
2.900.000VND
2.750.000VND
12:30
18
Tee time trống 0
Giá:
2.900.000VND
2.750.000VND
13:30
18
Tee time trống 0
Giá:
2.900.000VND
2.750.000VND
14:30
18
Tee time trống 0
Giá:
2.900.000VND
2.750.000VND
15:30
18
Tee time trống 0
Giá:
2.900.000VND
2.750.000VND
16:30
18
Tee time trống 0
Giá:
2.900.000VND
2.750.000VND
17:30
18
Tee time trống 0
Giá:
2.900.000VND
2.750.000VND
Tư vấn tận tâm 24/7

Tư vấn tận tâm 24/7

Ưu đãi lớn với MobiFone

Ưu đãi lớn với MobiFone

Giá rẻ mỗi ngày

Giá rẻ mỗi ngày

;