Thời gian
Tee time
Số hố
Mức giá

Tan Son Nhat Golf Course ( Hồ Chí Minh)

Số 6, đường Tân Sơn, Phường 12, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
Số người chơi: 1 - 4
Diện tích: 156 ha
Số hố: 36
Giờ chơi: 05:00 - 21:00

Danh sách Tee time

07:00
18
Tee time trống 0
Giá:
2.487.000VND
08:00
18
Tee time trống 0
Giá:
2.487.000VND
09:00
18
Tee time trống 0
Giá:
2.687.000VND
10:00
18
Tee time trống 0
Giá:
2.687.000VND
11:00
18
Tee time trống 0
Giá:
2.687.000VND
12:00
18
Tee time trống 0
Giá:
2.687.000VND
13:00
18
Tee time trống 0
Giá:
2.687.000VND
14:00
18
Tee time trống 0
Giá:
2.687.000VND
15:00
18
Tee time trống 0
Giá:
2.487.000VND
16:00
18
Tee time trống 0
Giá:
2.487.000VND
17:00
18
Tee time trống 0
Giá:
2.487.000VND
Tư vấn tận tâm 24/7

Tư vấn tận tâm 24/7

Ưu đãi lớn với MobiFone

Ưu đãi lớn với MobiFone

Giá rẻ mỗi ngày

Giá rẻ mỗi ngày

;