Thời gian
Tee time
Số hố
Mức giá

Sky Lake - Sky Course (Hà Nội)

Hồ Văn Sơn, Xã Hoàng Văn Thụ, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội
Số người chơi: 1 - 4
Diện tích: 200 ha
Số hố: 36
Giờ chơi: 05:30 - 19:00

Danh sách Tee time

06:30
18
Tee time trống 0
Giá:
4.000.000VND
3.700.000VND
07:30
18
Tee time trống 0
Giá:
4.000.000VND
3.700.000VND
08:30
18
Tee time trống 0
Giá:
4.000.000VND
3.700.000VND
09:30
18
Tee time trống 0
Giá:
4.000.000VND
3.700.000VND
10:30
18
Tee time trống 0
Giá:
4.000.000VND
3.700.000VND
11:30
18
Tee time trống 0
Giá:
4.000.000VND
3.700.000VND
12:30
18
Tee time trống 0
Giá:
3.700.000VND
3.450.000VND
13:30
18
Tee time trống 0
Giá:
3.700.000VND
3.450.000VND
14:30
18
Tee time trống 0
Giá:
3.700.000VND
3.450.000VND
15:30
18
Tee time trống 0
Giá:
3.700.000VND
3.450.000VND
16:30
18
Tee time trống 0
Giá:
3.700.000VND
3.450.000VND
17:30
18
Tee time trống 0
Giá:
3.700.000VND
3.450.000VND
Tư vấn tận tâm 24/7

Tư vấn tận tâm 24/7

Ưu đãi lớn với MobiFone

Ưu đãi lớn với MobiFone

Giá rẻ mỗi ngày

Giá rẻ mỗi ngày

;